Wie gingen voor?

ABN AMRO

Programma ontwikkeling soft skills rebootprogramma, voor vluchtelingen niet-westerse cultuur

TENNET

Zowel vluchtelingen als niet-westerse professionals volgen het programma professionele integratie 

AVR AFVALVERWERKING

Voor de prestatieladder sociaal ondernemen worden vluchtelingen aangenomen, getraind en gecoacht

Interstream Barging NV 

Syrische matrozen zijn gestart bij Interstream en met succes, Zij volgen training en coaching en de opleiding tot lichtmatroos

Applied Medical

Diverse engineers zijn gestart bij Applied Medical en met succes. Een van hen heeft inmiddels promotie gemaakt en is nu manager operations

Accenture

Samen met managers en medewerkers is training gegeven in cultuurverschillen op de werkvloer voor het mentorprogramma

Gemeente
Amsterdam

Voor het YPPS training is training gegeven aan de nieuwe vluchteling-trainees die aan de slag gaan binnen de gemeente

Wij Techniek

Klassen met niet-westerse Electrical en Mechanical engineers zijn getraind in soft skills benodigd voor werken met klanten en opdrachtgevers

Vrije Universiteit Amsterdam Enactus

Studenten met vluchtelingachtergrond zijn getraind in business softskills benodigd bij het solliciteren en het toekomstige werk.