Waar wij voor staan

Professionele gelijkheid 

Working Future streeft naar professionele gelijkheid door soft skills te helpen ontwikkelen die in de westerse (werk)cultuur gevraagd worden. Vragen die spelen bij een professional uit een niet-westerse cultuur zijn bijvoorbeeld: Hoe gedraag ik mij in een meer formele situaties, zoals spreken en presenteren tijdens vergaderingen? Wat wordt er verwacht in praktische situaties, zoals hoe interpreteer ik afspraken? Hoe moet ik reageren op een vraag? Hoe ga ik om met deadlines? Maar ook in sociale situaties, zoals welke social talk is nu gewenst en hoe begroet ik collega’s?i.

Intercultural Awareness

Door inzicht te krijgen in elkaars (professionele) culturele achtergrond ontstaat de ruimte om beter samen te werken. Dit verhoogt de medewerkerstevredenheid. Directe collega’s, waaronder de manager kunnen onbewust handelen vanuit de op de eigen cultuur gebaseerde waarden. Juist door open te staan voor de ander, ontstaat creativiteit in hoe het ook anders kan. Een spiegel, die inspireert en doet groeien. Zowel de nieuwe medewerker groeit als de directe collega’s, wanneer er aandacht is voor elkaars waarden.

Individuele aandacht

Een professional met een vluchtelingachtergrond heeft veel kracht, lef en talent in zich, anders was deze niet zo ver gekomen. Maar door de bagage kan het ook zwaar zijn om alles alleen te moeten doen in een nieuwe cultuur met ongeschreven regels en een taalbarriere, terwijl je geen familie en vrienden hebt om je te steunen. Sparren met een onafhankelijke derde, een coach kan het lichter maken. Dit verlaagt stress, reduceert de kans op verzuim en uitval.

Leren Omgaan met Diversiteit

Een professional uit een niet-westerse cultuur verwacht bijvoorbeeld een andere soort manager dan een professional uit een westerse cultuur. Verwachtingsmanagement en het bespreken van ongeschreven regels verbetert de samenwerking. En dit verhoogt weer de productiviteit.