Interculturele Communicatietraining

Meer begrip krijgen voor cultuurverschillen?

Herkent u dat? Dat u samenwerkt met iemand met een andere culturele achtergrond en dat het niet echt lekker loopt? Dat u zich afvraagt wat de reden is dat de ander zo ongrijpbaar is? Ja zegt en nee doet?

Door middel van een intake kijken we aan de hand van uw praktijkvoorbeelden wat de doelen zijn die gerealiseerd moeten worden.

Wat loopt er niet goed in de samenwerking? Wat kan beter? Door begrip te krijgen voor de cultuurverschillen, worden deze verschillen sneller herkend en kunnen deze benoemd worden. Samen kan dan naar een oplossing gezocht worden.

Professor Hofstede Emeritus Organisatie Antropologie en International Management heeft veel onderzoek gedaan naar cultuurverschillen op de werkvloer. Zijn methode vormt de basis voor deze training. De vier dimensies die hij gebruikt zijn:

1. Machtsafstand
2. Collectivisme tegenover Individualisme
3. Femininiteit tegenover Masculiniteit
4. Onzekerheidsvermijding

Door deze vier dimensies te herkennen in de praktijk leert u effectiever samen te werken met mensen uit andere culturen. Ook door het kunnen delen van ervaringen met mede-cursisten ontstaan er nieuwe inzichten.